Gasproducten
Wij zijn al tientallen jaren actief in de Gasmarkt op het gebied van overdrukbeveiliging van gasstations. We voeren hiervoor het 3/2 ventiel.

3/2 Ventiel

3/2 Handschakelventiel

Het 3/2 handschakelventiel is ontworpen om, door middel van handbediening, een gasstroom in een stuurleiding van een gasstation van stroomrichting te doen veranderen.

Het 3/2 handschakelventiel (1/4″ aansluiting) is onafhankelijk van de toegepaste gasdruk en van de doorstroomrichting. Het ventiel kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden en heeft volle doorlaatpoorten van 8 mm. Het ventiel keert bij het loslaten weer in de oorspronkelijke stand terug.

De overige bestaande handbediende schakelventielen hebben in het algemeen een beperkte doorlaat, omdat de afdichtende o-ringen bij het schakelen over of langs de in- en uitlaatpoorten lopen. Indien deze poorten te groot zijn, bestaat de mogelijkheid dat de o-ringen beschadigd worden door de scherpe rand van het poortgat. Daar heeft ons ventiel geen last van.

Het 3/2 schakelventiel van Combifit heeft aansluitpoorten van ø8,0 mm waar andere bestaande ventielen meestal zijn uitgevoerd met een doorvoergat van ø3,0 mm.

De voordelen van de volle doorlaat

• het ventiel kan in een voedingslijn geplaatst worden zonder een restrictie te vormen voor het benodigde gasdebiet.

• bij drukontlasting van een klep of regelaar heeft het ventiel voldoende doorstroomcapaciteit om in de gewenste tijd en op gecontroleerde wijze het systeem op druk te brengen.

Werking van het ventiel

Door met de hand de schakelknop tegen een veerwerking in te drukken wordt eerst de bestaande doorstroomverbinding verbroken en vervolgens wordt er een andere passage voor het gas tot stand gebracht. De kracht voor het handmatig overschakelen is onafhankelijk van de gasdruk. Ook het sluiten wordt niet door de gasdruk beïnvloed.

Fig.1 Bedrijfsstand

Fig.2 Geschakeld

Door met de hand de schakelknop tegen een veerwerking in te drukken wordt eerst de bestaande doorstroomverbinding verbroken en vervolgens wordt er een andere passage voor het gas tot stand gebracht. De kracht voor het handmatig overschakelen is onafhankelijk van de gasdruk. Ook het sluiten wordt niet door de gasdruk beïnvloed.

Werkdruk & Veiligheid

De maximale werkdruk van het 3×2 ventiel is 30 Bar. Bij een maximale test druk van 45 bar is het ventiel eenvoudig met de hand te schakelen. Het 3×2 schakelventiel is met goed gevolg afgeperst op een druk van 60 Bar.

Aangezien het ventiel met een veer is uitgerust en de schakeling geschiedt door de veer in te drukken, zal het ventiel altijd in de normale bedrijfstand terugkeren zodra de bedieningsknop wordt losgelaten.

Toepassingen

Het ventiel kent drie aansluitpoorten en kan als volgt gebruikt worden.

• In een drukcompensatieleiding kan de bedrijfsuitgangspoort met een plug worden afgesloten, zodat er bij de bedrijfssituatie geen gas door het ventiel stroomt. Zodra het ventiel ingedrukt wordt ontstaat er een doorstroom naar de derde poort om het systeem op druk te brengen.

• Indien het ventiel in een voedingslijn wordt geplaatst kan een normale volle passage van ingang naar uitgang plaatsvinden. Door het ventiel met de hand te schakelen wordt de passage verlegd naar de andere uitgang waarop een derde leiding (testleiding of afvoerleiding) is aangesloten. De eerste uitgang is dan automatisch geblokkeerd.

• Het ventiel kan ook in omgekeerde doorstroomrichting toegepast worden waarbij er twee ingangen beschikbaar zijn en één uitgang. Deze toepassing is te gebruiken bij het aansluiten van een testkoffer. Bij het schakelen wordt de normale aanvoer geblokkeerd en kan de druk vanuit de testkoffer op de te controleren veiligheid worden gezet.

Interesse in onze dienstverlening?

Vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan!